MAGYAR POSTA ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATTOVÁBBÍTÁSRÓL ÉS ADATKEZELÉSRŐL


Amennyiben az érintett hozzájárul, lehetősége van arra, hogy a Magyar Posta Zrt-től reklámokat, ajánlatokat, tájékoztatásokat kapjon a Magyar Posta Zrt. vagy szerződött partnerei termékeiről, szolgáltatásairól. Ehhez szükséges, hogy a PRIME RATE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a Posta Fotókönyv megrendelése során megadott adatait a Magyar Posta Zrt. részére továbbítsa, és ezeket az adatokat a Magyar Posta Zrt. kezelje.


(1) Ki kezeli az adatait?

-        a PRIME RATE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53., Cg: 0109694453, e-mail cím: adatkezelo@primerate.hu , honlap: www.primerate.hu ), mint átadó adatkezelő, azaz az, aki az adatait továbbítja

-        a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 26., Cg:0110042463 e-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu, honlap: www.posta.hu), mint átvevő adatkezelő, azaz az, aki az érintett adatait megkapja és azokat reklámok, ajánlatok, tájékoztatások küldésére felhasználja.


(2) Milyen adatokat kezel a Posta?

A regisztráció során megadott adatait:

-        név,

-        email cím,

-        telefonszám,

-        levelezési cím (lakcím).


(3) Mi jogosítja fel a Postát az adatok kezelésére?

Az érintett önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy nyilatkozik a PRIME RATE Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. felé az online megrendelési felületen erre a célra kialakított jelölőnégyzet (checkbox) kitöltésével, hogy az adatait

-        a PRIME RATE Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. továbbítsa a Magyar Posta Zrt. részére,

-        a Magyar Posta Zrt. pedig azokat kezelje.

[az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]


(4) Milyen célból kezeli a Posta az adatokat?

Az érintett adatait a Magyar Posta Zrt. azért kezeli, hogy az érintettel a kapcsolatot felvegye, és az érintetthez eljuttassa e-mailben, telefonon vagy levélben az ajánlatait, tájékoztatásait, reklámjait.


(5) Meddig kezeli az érintett adatát a Posta?

Az adatokat a Magyar Posta Zrt. a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.


(6) Hol vonhatja vissza hozzájárulását az érintett?

Hozzájáruló nyilatkozatát az érintett, azonosító adatai [név, email cím, telefonszám, levelezési cím (lakcím)] feltüntetésével, bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonhatja

-        postai úton az Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3525 Miskolc címen, továbbá az

-        ugyfelszolgalat@posta.hu e-mailcímen, vagy az

-        1/767-8282 telefonszámon.

Amennyiben az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását, vagy adatai változását a Prime Rate Kft-nél és nem a Magyar Posta Zrt. jelen nyilatkozatban jelzett elérhetőségein jelzi, akkor annak teljesítése a jelzés megtételét követő 5 munkanapon belül történik meg.


(7) Kik ismerhetik meg az érintett adatait?

Az adatokhoz kizárólag azok a kijelölt munkavállalók férhetnek hozzá, akiknek feladata az adatbázis kezelése az abból kiválogatott címzettek név és a reklámküldés módja szerinti elérhetőségi adatainak (levelezési cím vagy e-mail cím vagy telefonszám) felhasználásával az ajánlatok, tájékoztatások, reklámok eljuttatása. Az adatokhoz hozzáférhetnek továbbá a Magyar Posta Zrt. azon munkavállalói, akik az érintett által jelzett panaszok kezelését végzik.

A Magyar Posta Zrt. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a belső adatvédelmi felelős), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.


(8) Vesz-e igénybe a Posta adatfeldolgozót?

A Magyar Posta Zrt. az e-mailben, levélben megvalósított személyre szóló megkereséseihez a szórólapok, hírlevelek, tájékoztató anyagok, nyomtatványok előállításához az EPDB Nyomtatási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 107-109. Cégjegyzékszám: 01 10 048079, Adószám: 24924243-2-43) nyomdai és e-mail küldési valamint a Next Wave Europe Kft. (1122 Budapest, Csaba utca 24. A. ép. Cégjegyzékszám: 01-09-909776, Adószám: 14567339-2-41, www.nextwaveeurope.com, bruno.bitter@nextwave.hu) e-mail-küldési szolgáltatásait veszi igénybe.


(9) Milyen jogok illetik meg?

A Magyar Posta Zrt. az érintett adatai kezelésére vonatkozóan minden tényt – erre irányuló kérése esetén írásban – közöl az érintettel. Az érintett továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását.


(10) Hova fordulhat jogai védelmében?

Javasoljuk, hogy először a Magyar Posta Zrt-t keresse meg panaszával (levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc, fax: a 06-46-320-136, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu, tel: a 1/767-8282), hogy azt kezelni tudjuk. Fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. honlap: naih.hu) valamint választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.


Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-106486/2016.


További tájékoztatást talál a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontban
[https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato].